logo

iKan2010

powrót

System informatyczny IKAN to rozwiązanie wspomagające procesy w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Zbudowane jest na bazie nowoczesnych komponentów i rozwiązań z dziedziny informatyki wspomagane przez narzędzia GIS. System ma budowę modułową i w zależności od potrzeb można wykorzystywać tylko wybrane jego elementy.
 

Oprogramowanie do ewidencji i zarządzania obiektami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zawiera wbudowaną mapę sieci z możliwością podłączania własnych warstw GIS (np. ulice, budynki, inne sieci). Wszystkie obiekty przechowywane są w zintegrowanej relacyjnej bazie danych klasy enterprise. Dostęp do danych obiektu możliwy jest z poziomu mapy a także z poziomu wyszukiwania po dowolnych atrybutach.


Główne cechy iKan 2010

 • obsługa obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zintegrowanie danych w jednej centralnej bazie danych
 • dostęp do informacji przez przeglądarkę internetową (nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze) zabezpieczony indywidualnym hasłem dla każdego użytkownika
 • nielimitowana liczba użytkowników
 • dostęp także z urządzeń mobilnych (tablety, telefony) do wszystkich funkcji jak na komputerze PC
 • współpraca z iKan 2000 pozwala na przeglądanie danych z inspekcji takich jak uszkodzenia, spadki, zdjęcia i filmy, także z poziomu mapy
 • powiązanie inspekcji TV z określonym kanałem w systemie GIS pozwala określić czy i ile inspekcji wykonano w kanale
 • ocena stanu sieci na podstawie zarejestrowanych uszkodzeń
 • rejestracja dla poszczególnych obiektów zdarzeń takich jak awarie, remonty, czyszczenia
 • współpraca z samochodami ciśnieniowymi Muller w zakresie importu danych czyszczeń
 • szerokie możliwości raportowania wraz z wizualizacją na mapie, np. rejony z największą liczbą awarii
 • wizualizacja przepływu w sieci wodociągowej z możliwością symulacji zamknięcia zasuw i badania przepływu wody

Zastosowane technologie
Oprogramowanie zbudowane jest z użyciem najnowszych technologii zarówno komercyjnych jak i Open Source. System zbudowany jest w oparciu o przeglądarkę internetową co jest zgodne z obowiązującymi obecnie standardami budowy nowoczesnych aplikacji. Użyto nowoczesnego motoru bazy danych pozwalającego na dostęp wielu użytkowników jednocześnie, wykonywanie złożonych obliczeń i bezpieczne składowanie danych. 

Innowacyjność
Wspomniana powyżej implementacja algorytmów automatycznej oceny stanu technicznego kanałów, nazywana dalej AOCSTK, nie została jak dotąd nigdy zaimplementowana w tej klasy systemach. Autonomiczne systemy funkcjonujące w pojazdach inspekcyjnych pozwalały jedynie na manualną ocenę stanu kanału przez wyspecjalizowanych pracowników na podstawie przeglądanego materiału wideo i protokołów. Problemem jest także brak redystrybucji tych informacji w przedsiębiorstwie WOD-KAN i organiczny do nich dostęp. Z drugiej strony systemy GIS, w której zgromadzona jest informacja o sieci kanalizacyjnej pozbawione są informacji operacyjnych gromadzonych podczas inspekcji TV. Problemy te rozwiązuje system iKan 2010. Cały proces zaczynający się w pojeździe do inspekcji TV, aż po końcowy wynik inspekcji może zostać w pełni zautomatyzowany. Operator rejestrujący i opisujący uszkodzenia podczas inspekcji posługuje się normą EN 13508-2 lub ATV. Dzięki temu uszkodzenia są porównywalne pomiędzy inspekcjami. W kolejnym etapie dane z inspekcji wraz z zarejestrowanymi uszkodzeniami, zdjęciami i filmami przesyłane są na serwer centralny (iKan 2010) w przedsiębiorstwie. W systemie iKan 2010 nakładane są warunki brzegowe związane z lokalizacją, uwarunkowaniami lokalnymi, priorytetami. W kolejnym etapie następuje proces automatycznej oceny stanu poszczególnych kanałów na podstawie zadanych kryteriów. W otrzymanym zbiorze możemy wyróżnić obiekty do natychmiastowej naprawy, obiekty najczęściej zagrożone awariami. Zespół utrzymania sieci w przedsiębiorstwie WOD-KAN otrzymuje narzędzie, które w połączeniu w zaplanowanymi przeglądami sieci pomaga w prawidłowym ulokowaniu inwestycji i zapobieganiu występowania awarii. Należy zwrócić uwagę, że dotychczas takie podejście nie było stosowane, głównie ze względu na brak odpowiednich narzędzi.


Galeria:

Formularz kontaktowy:

Imię i Nazwisko:*
Nazwa firmy:
Adres e-mail:*
Numer telefonu:
Pytanie:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Müller Polska Sp. z o.o., ul .Podmiejska 39, 41-940 Piekary Śląskie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. *
Przepisz kod z obrazka: *
token


* - Pola wymagane